Γνωρίστε την The Art

Ο σκοπός της εταιρείας είναι κοινωφελής - μη κερδοσκοπικός, πολιτιστικός, καλλιτεχνικός, επιμορφωτικός, ψυχαγωγικός, κοινωνικός και εκπαιδευτικός.

Σκοπός της εταιρείας είναι η ανάπτυξη και η διάδοση της φωτογραφίας, της λαϊκής και σύγχρονης τέχνης εν γένει. Η προώθηση και ανάδειξη της φωτογραφίας ως τέχνης και κοινωνικής έκφρασης. Η καθιέρωση της φωτογραφίας ως μέσω έκφρασης της κοινωνίας. Η ενίσχυση της φαντασίας και της δημιουργικότητας του κοινού, μέσα από την φωτογραφία. Η προώθηση γενικότερα  του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών.